Menu

W ciągu 4 lat Kaliningrad trzykrotnie zmniejszył różnicę między liczbą zgonów a urodzeń

W Obwodzie Kaliningradzkim wrasta liczba urodzeń. Jak podaje „Komsomolskaja prawda w Kaliningradzie” w tej sprawie w rządzie dostrzegają spadek utraty przyrostu naturalnego ludności.
Naturalny ubytek ludności to różnica między liczbą zgonów i urodzeń - w 2009 roku wynosiła 2,9 tys. osób, w 2011 r. – 1,5 tys., a dziś ten wskaźnik nie osiąga 500 osób, podają w regionalnym rządzie.
«Do końca 2015 r. wzrost urodzeń wyniósł 12,8 na 100 tysięcy mieszkańców, urodziło się o 219 dzieci więcej, niż w 2014 roku, - zawiadomiono w służbie prasowej. - Śmiertelność w procentowym wskaźniku utrzymała się na poziomie z ubiegłego roku - 13,3 na 100 tysięcy, chociaż liczba zgonów wzrosła o 34 osoby", - powiedział wicepremier kaliningradzkiego rządu Aleksiej Siłanow.

Naturalny spadek liczby ludności zmniejszył się z 639 osób, w 2014 r. do 454 osób w ubiegłym roku.

Zrodlo